More Premium Hugo Themes Premium Svelte Themes

Unovis

Modular data visualization framework for React, Angular, Svelte, Vue, and vanilla TypeScript or JavaScript

Unovis

Modular data visualization framework for React, Angular, Svelte, Vue, and vanilla TypeScript or JavaScript

Author Avatar Theme by f5
Github Stars Github Stars: 1528
Last Commit Last Commit: Nov 16, 2023 -
First Commit Created: Dec 18, 2023 -
Unovis screenshot